หัวข้อหลัก
หน้าหลัก
ข่าวสาร
เว็บบอร์ด
บทความ
สินค้าบริการ
อัลบั้มภาพ
ดาวน์โหลด
สุมดเยี่ยมชม
ติดต่อเรา


เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 0504d
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 207
ยังไม่ยืนยัน: 10
สมาชิกล่าสุด: wattanachai

สินค้า > ลากเส้นต่อจุด 1500 คำศัพท์
Dot to Dot 1500 words
กำลังโหลดสินค้า...

นอกเหนือจากการฝึกท่องคำศัพท์จากการอ่าน การทำกิจกรรมลากเส้นต่อจุด dot to dot เป็นกุศโลบายที่มีการนำมาใช้เสริมสร้างพัฒนาการท่างสมองและร่างกายของเด็กๆที่มีผลทางบวกเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากพัฒนาการทางสมองที่ได้ออกกำลังเสริมสร้างพัฒนาการอย่างเต็มที่แล้ว กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ การประสานการทำงานระหว่างอวัยวะส่วนต่างๆจากการควบคุมของสมองต่อร่างกาย โดยแบบฝึกหัดมี 3 ระดับไล่เรียงตั้งแต่

แบบฝึกหัดระดับง่าย ในแบบฝึกหัดมีตัวอย่างคำศัพท์และแบบฝึกหัดลากเส้นต่อจุดเท่ากับจำนวนตัวอักษรของคำศัพท์

แบบฝึกหัดระดับยาก ในแบบฝึกหัดมีตัวอย่างคำศัพท์และแบบฝึกหัดลากเส้นต่อจุดเท่ากับจำนวนตัวอักษรมากกว่าของคำศัพท์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น การสังเกตุ และการตัดสินใจด้วยตนเอง

แบบฝึกหัดระดับทดสอบ ในแบบฝึกหัดไม่มีตัวอย่างคำศัพท์และแบบฝึกหัดลากเส้นต่อจุดเท่ากับจำนวนตัวอักษรของคำศัพท์เพื่อทดสอบความจำของคำศัพท์ที่ได้รับการฝึกฝนที่ผ่านมา

ดำเนินการจัดพิมพ์ให้กับท่านที่ไม่สะดวกในการจัดพิมพ์และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือจัดกิจกรรมภายในครอบครัว เริ่มต้นที่ค่าดำเนินการ 180 บาทรวมจัดส่ง ส่วนเพิ่มแบบฝึกหัดชุดละ 25 บาทประกอบด้วยแบบฝึกหัด 50 แผ่น  

ตัวอย่าง

แบบฝึกหัด 5 ชุด ราคาชุดละ 25 บาท รวมค่าแบบฝึกหัด 5 x 25 = 125 บาท + ค่าดำเนินการ 180 บาท = 305 บาท    ส่วนลดค่าดำเนินการสำหรับสมาชิกเหลือเพียง 205 บาท

แบบฝึกหัด 10 ชุด ราคาชุดละ 25 บาท รวมค่าแบบฝึกหัด 10 x 25 = 250 บาท + ค่าดำเนินการ 180 บาท = 430 บาท    ส่วนลดค่าดำเนินการสำหรับสมาชิกเหลือเพียง 280 บาท

แบบฝึกหัด 15 ชุด ราคาชุดละ 25 บาท รวมค่าแบบฝึกหัด 15 x 25 = 375 บาท + ค่าดำเนินการ 180 บาท = 555 บาท    ส่วนลดค่าดำเนินการสำหรับสมาชิกเหลือเพียง 455 บาท

พิเศษ * * ส่วนลดค่าดำเนินการสำหรับสมาชิกจากเดิม 180 บาทเหลือเพียง 80 บาท * *

 


ความเห็นส่วนตัวผู้ปกครองโปรดพิจารณา

โรงเรียนที่ดีที่สุดของลูกคือ "บ้าน"      ครูที่ดีที่สุดของลูกคือ "แม่และพ่อ"

"กรุงโรม" ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว   แต่   "ม้าโทรจัน" สามารถยึดกรุงทรอยได้ภายในคืนเดียว

ไอ เอ็ม คิด(ส์) คณิตศาสตร์ คิดได้ด้วยตนเอง The Real Natural Self Learner

www.facebook.com/nat.iamkids


81338 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack